Home            Semnificatia numelui           Generalitati          Nume de baieti   
        Nume de fete                    Istoria numelor            Alegerea numelui 


Semnificatia numelui Tudor
 

   Theodoros, folosit frecvent de vechii greci cu multe secole inaintea erei noastre si pastrat in onomastica tuturor popoarelor europene, sub diverse forme, care se bucura de aceeasi popularitate ca si in antichitate, se incadreaza intr-o bogata familie de nume teoforice compuse cu tema lui theos „zeu". Iata o parte dintre acestea, binecunoscute si la noi: Theokles, fem. Theokleia, rom. Tecla si Teocleia; Theokritos, — Teocrit, numele celebrului poet grec din sec. 3 i.e.n. ale carui Idile au constituit modelul Bucolicelor lui Vergiliu; Theodoulos — Teodul; Theoktistos — Teoctist; Theopha-nes — Theophilos ->Teofil; Theophrastos — Teofrast, numele naturalistului si filozofului grec din sec. 3—4 i.e.n., autor, printre altele, al Caracterelor, opera ce a influentat profund comedia europeana si a servit drept model lui La Bruyere; Theohares — Teoharie; Theognis — Teognis, numele unui poet elegiac din Megara, sec. 6 i.e.n. etc. Daca unele dintre acestea apartin epocii crestine si se refera deci la dumnezeul crestin, cele mai multe apartin perioadei vechi, pagine si politeiste; pe linga formatiile cu theos (intilnit si in neologismele teocratie, teogonie, teologie, teomahie), deci cu numele divinitatii in general, erau si altele in care apar numele diferitilor zei, ca Atena, Apolo, Hera, Isis etc. (Atenodora, Apolodor, Heracle, -* Isidor etc). Toate numele formate dupa acest model exprimau initial sentimentele parintilor fata de divinitate la nasterea copilului, asa cum ne dovedeste clar Theodoros. ai caror purtatori erau la inceput considerati drept „daruri ale zeului" (din aceleasi elemente theas si doron „dar", dar asezate in ordine inversa, adica nominativ-genitiv, este format si Dorotheos, -> Doroteia). Theodoros, al carui corespondent feminin este Theoddra, are sinonime perfecte din punct de vedere al semnificatiei in antroponimia ebraica (Ionatan, Natanel) si a fost calchiat mai tirziu in sl. -> Bogdan, lat. Beodatus, fr. Dieudonne etc. Datorita semnificatiei sale, numele se bucura de o mare favoare printre primii crestini, o dovada sigura fiind si numarul impresionant de martiri si martire numiti Teodor si Teodora (aproape 30) din onomasticonul crestin si din calendare. Prin cultul acestora, numele se raspindeste in toata Europa, Occidentul continuind forma latina Theodorus, iar rasaritul Europei, forma greceasca. Prin intermediar slav (v. sl. Theodor, Thedor), numele ajunge si la noi, devenind de-a lungul timpului unul dintre cele mai frecvente antroponime romanesti. Formele cele mai vechi atestate in documente probeaza ca numele grecesc a patruns la noi, fie pe cale culta din izvoare scrise, fie pe cale orala, de la popoarele slave vecine; adaugind apoi si alte influente, dar mai ales diversele si numeroasele derivate sau variante aparute pe teren romanesc, ajungem la o bogata familie onomastica a carei baza este gr. Theodoros. in documentele tarii Romanesti este atestata forma culta Teodor (intre 1412 si 1500, cinci persoane cu acest nume), iar forma populara Toader (in calendarul popular apar doua sarbatori cu acest nume: Caii lui Sin Toader si Sin Toader, ultima fiind mobila) apare din 1429; cel mai frecvent este insa Tudor — din 1424, cind este atestat pentru prima oara in documente si pina la 1500, apar noua persoane cu acest nume, la acesta adaugindu-se Tudoran (din 1417) si fem. Tudora (din 1492). in documentele moldovenesti dinaintea si din timpul domniei lui Stefan cel Mare este atestata o veche forma Hodor (de aici toponimele Hodora, Hodoreasca, Hodorasti, Hodorauti, Hodorani sau derivatele personale Hodorac, Hodorici, Hodco etc.); interpretat total nepotrivit ca o formatie romaneasca dintr-un pretins cuvint regional (cu sensurile „odor", „cadoul miresii" sau „ claie de fin"), Hodor este in realitate forma specifica sub care aparea Theddoros la ucrainieni in sec. 14. (in secolul urmator, Hodor a fost inlocuit de Fedor, dar urme ale vechii forme s-au pastrat in numele de familie ucrainene). Interesant de semnalat este si fenomenul de „migratie" al numelor de persoana, care circula odata cu purtatorul; in anul 1483, un gramatic Hodor scrie un act domnesc la Tirgoviste (tot in tara Romaneasca, in nordul Gorjului, unde apare si Foma pentru Toma, un sat poarta numele Hodoreasca). in documentele moldovenesti din sec. 15, numele este foarte frecvent dar tot sub forme datorate influentei slave rasaritene: Fodor, Fedora, Fedorel, Fador, Fedca, Fedco etc. Iata acum si alte forme sub care a circulat sau mai circula numele la noi: Sintoader (de la numele sarbatorii), Toader, Toadar, Toadea, Tader, Tador, Toder, Toderas, Toderascu, Toder an, Toderica, Toderin, Toderita, Todor, Todor an, Todorca, Toda, Todan, Todea, Todica, Dica, Dicu, Todila, Todin, Todita, Toduta, Tudor — forma veche populara si probabil cea mai frecventa, Tudorache, Tudoran, Tudorel, Tudorica, Tudur, Teder, Tivodar, Tivodor, — de influenta maghiara, Toca etc. Cu frecventa apar astazi ca prenume Tudor, Teodor (uneori cu ortografia savanta Theodor), Dorin, Doru (foarte apreciat datorita apropierii de subst. dor), Dorel, uneori Teo, imprumutat recent din Occident, fem. Teodora, Dorina, Dora etc. Dintre numele formate cu aceeasi tema thed-, pe care le-am amintit la inceput, au circulat la noi in secolele trecute Tecla (gr. Thedkleia — kleos „glorie", raspindit prin cultul primei martire) si mase. Teclu (astazi nume de familie, Teodul — foarte rar (gr. Theodoulos — doulos „rob, servitor"), Teoctist, folosit doar in mediile ecleziastice (gr. Theoktistos — ktistos „creat"); Teoharie (gr. Theohares — haris „gratie, mila divina, har"). Uneori sint apropiate de numele amintite si Teodoric sau Teodolinda; ambele sint vechi nume germanice, primul corespunde germ. Dietrich — de unde toponimul rom. Dridu (thiud „popor", riks „stapin sau puternic, boeat"), iar al doilea, germ. Dietlinde (thiod si linda „tei" sau „scut din lemn de tei"). • Engl. Theodor, fr. Theodore (hipoc. Doret, Dorot, Dorin), germ. Theodor (hipoc. Theo, Ted, Teddy — ultimele sint curente si in engleza), Theodora (hipoc. Thea, Dora), it. Teodoro, Teodora, sp. Teodor, magh. Tivadar, Teodora, bg. Todor, Todora, rus. Feodor (hipoc. Fedea), ucr. Fedor etc. O Tudor Vladimirescu, organizatorul si conducatorul miscarii revolutionare de la 1821 din tara Romaneasca. Pictorii Theodor Aman si Theodor Pallady, scriitorul Teodor D. Sperantia, marele poet Tudor Arghezi, omul de cultura Tudor Vianu. Din istoria si cultura universala: Theodoros din Focida, sec. 5—4 i.e.n., arhitect grec renumit datorita tholosului (templul circular) din Delfi, Theodoros din Gadara, maestru de retorica din sec. 1 e.n., Teodoric cel Mare, regele ostrogotilor, Theodora imparateasa bizantina din sec. 6, sotia lui Iustinian; inteligenta si culta, ea a avut o influenta considerabila si decisiva asupra treburilor de stat, dinastia de origine gaelica Tudor, cea prin care se pune capat „Razboiului celor doua roze", conduce Anglia din 1485 pina la 1603, cind se stinge regina Elisabeta I; scriitorul Feodor Mihailovici Dostoievski, pictorul Sj sculptorul Theodor Gericault, renumitul cintaret rus Feodor Ivanovici Saleapin etc.

   !


 


 

Puteti cauta si alte nume si semnificatia lor :

        Tudose : Foarte putin folosit astazi, Tudose continua la noi numele personal gr TheodosiosJ fem. Theodosia, atestat inaintea epocii crestine si incadrat ir aceeasi familie ... :

          Valentina-Valentin : Foarte putin folosit astazi, Tudose continua la noi numele personal gr TheodosiosJ fem. Theodosia, atestat inaintea epocii crestine si incadrat ir aceeasi familie ...