Home            Semnificatia numelui           Generalitati          Nume de baieti   
        Nume de fete                    Istoria numelor            Alegerea numelui 


Semnificatia numelui Renata
 

   Prenume feminin modern imprumutat din Occident, Renata (la noi fara corespondent masculin) este forma feminina a lui Renatus, o creatie a onomasticii crestine pe baza adj. renatus „renascut" (cuvintul romanesc este strins inrudit cu cel latinesc prin elementele sale componente: re-, element de compunere cu sens iterativ, continua vechiul prefix lat. re „din nou", iar natus este participiul trecut al vb. nasco, nascere, devenit in romana a (se) naste, de unde participiul nascut). Purtat probabil la inceput de cei care, prin botez, acceptau noua religie crestina (ceea ce insemna renasterea individului), Renatus patrunde in onomastinocul crestin prin cultul unui sfint, presupus episcop la Angers —- Franta in sec. 4; cu siguranta ca la raspindirea numelui a contribuit si cunoasterea semnificatiei de catre vorbitori (ne referim la populatiile romanice apusene), in epoca contemporana, eliberat de orice semnificatie mistica Renata este preluat in inventarul de prenume moderne al multor popoare care nu l-au folosit si inainte. • Fr. Rene, fem. Ren6e, germ. Renatus, Renate, it. Renato, Renata, magh. Renato, Renata, rus. Renat, Renata etc. O Scriitorul francez Francois Bene Chateaubriand, autorul romanului Bene.

   !


 


 

Puteti cauta si alte nume si semnificatia lor :

        Robert : imprumut modern din apusul Europei unde, sub diferite forme, este foarte frecvent, Robert este un vechi nume de origine germanica atestat inca din sec. 6 sub forma ... :

          Rodica : Unul dintre prenumele feminine care se bucura astazi de o mare popularitate, raspindire si frecventa la noi, Rodica nu pare a fi tot atit de vechi; sigur este ...