Home            Semnificatia numelui           Generalitati          Nume de baieti   
        Nume de fete                    Istoria numelor            Alegerea numelui 


Semnificatia numelui Pancratie
 

   Raritate ca prenume in epoca noastra, Pancratie reproduce un vechi nume pers. gr. Paukrates sau Pankratios, atestat sub formele Pangrates (ca supranume al lui Zeus sau al lui Apolo in operele lui Eschil, Sofocle, Euripide etc.) sau Paukrates (cu valoare de nume personal la Polibiu, Plutarh etc). Avind semnificatia „atotputernic, atotstapinitor", numele este compus din pan- „tot" (ca in Pamfil, Panait, Pantelimon etc.) si radicalul krat- (din kratos „tarie, forta, putere") cunoscut fie din antroponimele Hipocrate, Policrate, Socrate etc, fie din compusele democrat, aristocrat etc. (Format din aceleasi elemente este si subst. pankrdtion, etimonul lui pancratiu „exercitiu atletic la greci, compus din trinta si pugilat"). Patruns in onomasticonul crestin prin cultul unui martir roman din timpul imparatului Diocle-tian, vechiul nume grecesc din timpul imparatului se raspindeste atit in apusul Europei (prin lat. Pancratius) cit si in rasarit. Intrat la noi prin intermadiar slav si atestat documentar catre sfirsitul sec. 16 — inceputul sec. 17, numele a circulat sub diverse forma Pangraz si Pangrati(e), de aici probabil Gratie, Gratea, Grattin, Ratea, Ratie etc, Pongrati (de influenta catolica, prin maghiara si geimana) — de aici toponimul Pingarati etc. # Germ. Pankratius (si Pankratz, Kraaiz). it. Pancrazio, magh. Pongrac si Pongor, bg., rus. Pankratii etc.

   !


 


 

Puteti cauta si alte nume si semnificatia lor :

        Pantelimon : Nume frecvent, vechi si larg raspindit sub diverse forme in onomastica romaneasca, Pantelimon corespunde gr. Panteleemon. Necunoscut in epoca clasica, Panteleemon ... :

          Paraschiva : Creatie a onomasticii crestine, numele pers. gr. Paraskeue are la baza subst. paraskeue „vineri". Atestat in N.T., termenul grecesc desemna ziua dinaintea Sabatului, ...