Home            Semnificatia numelui           Generalitati          Nume de baieti   
        Nume de fete                    Istoria numelor            Alegerea numelui 


Semnificatia numelui Nichifor
 

   Din ce in ce mai putin folosit astazi, Nichifor (Nechifor) este un nume de origine greceasca si corespunde lui Nikephdros, intrebuintat fie ca supranume pentru Zeus si alte divinitati, fie ca nume pers. masculin. Cu semnificatie clara pentru greci, Nikephdros este la origine un compus din nik- (de la vb. nikao „a invinge", subst. nike „victorie"), element frecvent de compunere in antroponimia veche greceasca (-> Nicolae) si -phoros „purtator", ca in -» Cristofor sau in cuvintele comune fosfor (+ gr. phos „lumina"), semafor (-+- gr. sema „semn, semnal" etc). Purtat de crestinii din primele secole ale erei noastre si devenit calendaristic, Nichifor ajunge si la romani prin intermediar slav (la Kiev numele este atestat inca din sec. 11), fiinc atestat in documente incepind cu sec. 15. Rar si in secolele trecute, cunos cut astazi ca nume de familie, Nichifor pare aproape iesit din inventara prenumelor actuale. Regional, cuvintul nechifar apare cu sensul de „natarau". • Bg. Nikifor, rus., ucr. Nikifor, Mikifor etc. O Nicefor, numele unui cronicar bizantin din sec. 8—9 si a trei imparati bizantini. ? Cunoscuta povestire a lui I. Creanga, Mos Nichifor cotcariul.

   !


 


 

Puteti cauta si alte nume si semnificatia lor :

        Nichita : Actualul Nichita, arareori ales ca prenume, reproduce numele pers. gr. Nik&as, transparent din punct de vedere al semnificatiei (pentru greci, bineinteles), intrucit ... :

          Nicodim : Numele calugarului Nicodim, cunoscutul ctitor si egumen al manastirilor Vodita (intre 1370—1372) si Tismana (1378), reproduce gr. Nikddemos, folosit de catre greci ...