Home            Semnificatia numelui           Generalitati          Nume de baieti   
        Nume de fete                    Istoria numelor            Alegerea numelui 


Semnificatia numelui Mircea
 

   Nume cu veche traditie si faima in istoria romanilor, frecvent si astazi, Mircea este cu siguranta de origine slava, corespondentele sale fiind nume obisnuite la bulgari, sirbi, croati, ucraineni, rusi etc. in onomastica slava Mirce, Mircea, Mirceo etc. sint la origine hipocoristice formate cu suf. -ce (productiv si astazi) de la un radical mir-, foarte frecvent in numele personale compuse, atit ca prim element (Miroliub, Miroslav), dar mai ales ca element secundar (Borimir, Vranimir, Dobromir, Cazimir, Liubomir, Radomir, Stanimir, Stras imir, Tihomir, Velemir, Vladimir etc). Originea si semnificatia lui -mir sint destul de controversate, propunindu-se apropieri de mir „pace", mir „lume" sau de mai vechiul mer „mare, ilustru, celebru", acesta din urma cu interesante corespondente in onomastica greaca (-moros), celtica (-maros), germanica (-mar). Cum unele dintre numele amintite au vechi atestari cu forma -mer, ultima ipoteza pare mai plauzibila, mai ales ca explica elementul in discutie in context onomastic, o prima si importanta cerinta in etimologia numelor proprii. Nu poate fi negat faptul ca -mer, nemaifiind inteles, a fost apropiat de mir „pace, lume" aceasta „interpretare" sporind intr-adevar popularitatea compuselor amintite. Cum numeroase compuse cu -mir- au circulat frecvent in vechea onomastica romaneasca (si alaturi de ele chiar hipocoristicul Miru, cu diferite derivate), Mircea a avut o serioasa baza de sustinere, astfel expli-cindu-se si frecventa sa in documentele muntenesti sau moldovenesti (de exemplu numai in tara Romaneasca, pina la 1500, sint atestate in documente 11 persoane care purtau acest nume, frecventa destul de mare daca ne gindim ca numarul celor care au avut sansa sa ramina in acte este foarte mic). Nu este lipsit de insemnatate faptul ca dintre cei 11 Mircea mentionati in documente, un purtator era domn, doi erau fii de domni si restul boieri. Cu o circulatie restrinsa initial si limitata la un anumit mediu, Mircea se generalizeaza destul de repede si devine obisnuit la romani, care il folosesc ca prenume independent mult mai frecvent decit popoarele slave. O Patru domni ai tarii Romanesti, incepind cu Mircea cel Batrin, domn al tarii Romanesti, 1386 — 1418, aparator al independentei nationale in fata pericolului otoman, bun organizator, comandant militar si diplomat {autointitulindu-se in actele diplomatice sau de cancelarie: „Io Mircea mare voievod si domn singur stapinitor a toata tara Ungrovlahiei si al partilor de peste munti, inca si spre partile tataresti si herteg al Amlasu-lui si Fagarasului si domn al Banatului, Severinului si de amindoua partile peste toata Podunavia, inca pina la Marea cea Mare si singur stapinitor al cetatii Dirstor") si sfirsind cu Mircea Ciobanul (1545 — 1559, cu intreruperi).

   !


 


 

Puteti cauta si alte nume si semnificatia lor :

        Mirela : imprumutat recent din Occident si destul de frecvent in epoca noastra, rom. Mirela, poate fi pus in legatura fie cu fr. Mireille, fie cu it. Mirella, prenume care ... :

          Miron : Mai putin frecvent decit in secolele trecute, Miron reproduce un vechi, nume pers. gr. Myron, atestat de Herodot, ca nume al unui tiran si purtat,, printre altii, ...