Home            Semnificatia numelui           Generalitati          Nume de baieti   
        Nume de fete                    Istoria numelor            Alegerea numelui 


Semnificatia numelui Leontin
 

   Dintre foarte putinele prenume ramase in uz pina in epoca contemporana, care au la baza nume de animale, cele mai raspindite si frecvente in Europa par a fi Leon, Leonte si derivatele lor Leonida si Leontin, fem. Leontina. Pe cit de rare sint astazi numele de animale in antroponimie (de ex. Lupu, Ursu, Vulpe etc. sint pastrate doar ca nume de familie) pe atit de frecvente erau in trecut, originea folosirii lor fiind in strinsa legatura cu epoca comunitatilor totemice. in cadrul orinduirii gentilice exista credinta ca fiecare ginta si chiar familie se trage dintr-un animal, considerat totem (cuvintul apartine limbii unor indieni din America de Nord, ododem „ginta sa") si respectat ca protector al grupului respectiv. Credinta in totem genereaza cultul animalelor, cunoscut in India, Egipt, Orientul Apropiat etc. si cu interesante reminiscente pina in mitologia greaca si religia crestina. Cu siguranta ca leul, regele animalelor, care n-a incetat nici astazi sa fie un simbol frecvent al puterii, nu era printre ultimele animale care se bucurau de o favoare deosebita in antichitate. Probe in acest sens aduce Lais din vechea antroponimie ebraica sau gr. Leon interesant mai ales pentru discutia de fata. Atestat cu mare frecventa si continuitate inca din operele unor vechi autori ca Herodot si Tucidide, num. pers. Leon (leon, leontos „leu") — in latina ii corespunde cognomenul Leo (leo, leonis) — a avut sansa de a patrunde in onomastica crestina (faptul nu ne mira, intrucit leul, in Biblie, este si simbol al puterii lui Dumnezeu, iar in primele secole ale erei noastre — al curajului de a imbratisa noua religie) ca apoi, devenit calendaristic, sa se raspindeasca in Europa. La fel s-au petrecut lucrurile si cu alte doua nume grecesti din aceeasi familie, Leonidas sau Leonides si Leontios. Primul, atestat aproximativ in aceeasi epoca, ca si Leon, dar mult mai cunoscut decit acesta, din istoria Spartei, este la origine un patronim (adica un nume care arata descendenta pe linie paterna) format cu suf. -ides de la Leon (in mod logic, acesta este mai vechi, dupa cum Ion trebuie sa fie mai vechi decit Io-nescu, in care suf. -eseu are aceeasi functie ca gr. -ides); redat in latina prin Leonidas si purtat, printre altii, de un martir din anul 202, vechiul patronim devine un raspindit nume calendaristic. Al doilea, Leontios, la origine o forma diminutivala, atestat mai tirziu si frecvent mai ales in epoca crestina (in lat. Leontius) se raspindeste tot prin intermediul calendarului. Corespondentul feminin al lui Leontius este un derivat cu suf. -ina, Leontina, pe baza caruia a fost ulterior creat si mase. Leontinus. Daca in Occident sint continuate formele latine, la popoarele slave de sud si rasarit si, prin intermediul lor, la romani, sint continuate formele grecesti. Dupa cum reiese din documente, numele in discutie nu au avut niciodata la noi o frecventa prea mare, iar Leonida sau Leonid par a fi de influenta neogreceasca. Dintre formele atestate in onomastica romaneasca amintim: Leon, Lion, Leoncea, Aleon, Leontie, Leonte (frecvent), Leonties, Aliontie, Leontin etc, la care trebuie adaugate calcurile Leva (slav) si Leul (romanesc). Cele mai frecvente astazi ca prenume sint Leontin si Leontina; mult mai rare Leonia, Leonela si Leoneta, recente influente apusene. Leonida pare iesit din uz, parintii evitindu-1 astazi mai ales din cauza cunoscutului personaj al lui I. L. Caragiale; apare insa, ce e drept, destul de rar forma Leonid. • Engl. Leo, fr. Leon, Leonce, fem. Leonie, Leone, germ. Leo, Leontine (hipoc. Leone), it. Leone, Leonello, Leoneto, Leonida, Leonzio, fem. Leonella, Leonetta, Leontina, sp., port. Leon, magh. Leo, Leon, Leonidasz, fem. Leona, Leontina, bg. Leon, Lev(o), Leonid, Leonti, fem. Leonia, Leontina, rus. Leon, Lev, Leonid, Leontii, fem. Leonia, Leonina, Leontina etc. O Leon, numele a 6 imparati ai Imperiului bizantin si a 13 papi de la Roma: Leonida, nepotul lui Leon, rege al Spartei, intre 488 — 480 i.e.n., celebrul erou de la Termopile, cazut in lupta contra persilor. Q Conu Leonida fata cu reactiunea, comedia lui I. L. Caragiale, Leon Dupuis, personaj din Doamna Bovary de G. Flau-bert etc.

   !


 


 

Puteti cauta si alte nume si semnificatia lor :

        Leopoldina : Prenume feminin extrem de rar la noi si probabil un imprumut recenl din onomastica apuseana, Leopoldina corespunde germ. Leopoldine, forma fem. pentru Leopold, ... :

          Letitia : Cunoscut din secolul trecut, cind la noi au fost preluate masiv vechile nume romane, Letitia, devenit foarte repede prenume frecvent si preferat chiar in mediile ...