Home            Semnificatia numelui           Generalitati          Nume de baieti   
        Nume de fete                    Istoria numelor            Alegerea numelui 


Semnificatia numelui Iustin
 

   Prenumele Iustin si Iustina, nu prea frecvente la noi, reproduc pe cale-eulta numele pers. lat. Iustinus, Iustina. Frecvente inca din epoca imperiala, acestea sint derivate cu suf. -inus (-ina) de la cognomenul Iustuss ia carui semnificatie era clara pentru romani (ca si pentru vorbitorii limbilor romanice), intrucit corespunde adj. iustus „just, drept, conform legii" si este derivat de la subst. ius, gen. iuris „drept" (din aceeasi familie fac parte si justete, justitie, juridic, jurisprudenta). De la Iustinus s-a format, si Iustinianus, devenit renumit mai ales datorita imparatului bizantin» Iustinian. Desi Iustin si Iustina sint nume calendaristice, ele nu au fost. populare la romani; ceva mai mult sint folosite incepind cu secolul trecut,, datorita modei numelor romane. • Fr. Juste, Justin, Justine, germ. Justus, Justa, Justin, Justina, it. Giusto, Giusta, Giustino, Giustina,, magh. Jusztusz, Jusztin, Jusztina, bg. Iustin, Iustina, rus. Iust, Iustin, (popular Ustin), Iustina, ucr. Ustini, ser. Just, Justin, Justina etc. O Iustinus, istoric roman din sec 2 i.e.n., autor al unei compilatii unde se-gasesc si informatii cu privire la daci; Iustinian, imparat bizantin (527 — 565), trac de origine, a incercat restabilirea Imperiului roman si a codificat dreptul civil roman (Codul lui Iustinian).

   !


 


 

Puteti cauta si alte nume si semnificatia lor :

        Ivona : Prenume feminin modern, rar in onomastica romaneasca si simtit ca strain, de aceea si grafia oscileaza, frecventa fiind cea originala, fr. Yvonne.. 1 Cunoscut ... :

          lacob : Cu o larga arie de raspindire in lume, frecvent si foarte popular in unele regiuni, actualul prenume mase. Iacob continua un vechi nume pers. ebr. Jaakob, purtat ...