Home            Semnificatia numelui           Generalitati          Nume de baieti   
        Nume de fete                    Istoria numelor            Alegerea numelui 


Semnificatia numelui Ilarie
 

   Putin folosit astazi la noi, Ilarie, fem. Ilaria reproduce gr. Hilarios, nume pers. cu semnificatie transparenta pentru greci, care il pun usor in legatura cu adj. hilar os „vesel, placut". Daca Hilaros nu are atestari prea vechi (apare in Lexiconul lui Suidas), nu acelasi lucru se poate spune despre alte nume proprii cu aceeasi origine si semnificatie: fem. Hileira apare ca epitet pentru Elena inca din operele lui Pindar (521 — 441 i.e.n.) si Empedocles (490—430 i.e.n.), iar ca nume al unei fiice a lui Apolo, in cunoscuta lucrare a lui Pausanias, Descrierea Eladei, Hilaros apare la Cicero s.a.m.d. (Semnificatia poate fi dedusa si de vorbitorii limbii romane, apropiind numele pers. de neologismele din aceeasi familie, ilariant, ilaritate), in epoca imperiala, romanii foloseau si ei frecvent un nume personal Hilarius, corespunzator adj. hilaris (mai vechi hilarus) „bucuros, vesel", care este mai degraba o adaptare a gr. Hilarios, decit o creatie proprie latinei (la popularizarea lui Hilarius a contribuit, fara indoiala, existenta adjectivului latinesc, deci a semnificatiei). Ipoteza imprumutului din greaca este sustinuta si de faptul ca Hilarius este atestat relativ tirziu in epigrafia latina si numai cu valoare de agnomen (dealtfel, chiar adjec- tivul hilarus este un imprumut din gr. hilaros, vechi si inrudit cu hilemi „a fi favorabil", pe care il foloseste si Homer). Din aceeasi bogata familie de nume grecesti faceau parte si formele mase. Ilarion si Ilarion (atestat in inscriptiile beotiene), care impreuna cu Hilarios sau Hilarus au fost preluate si de onomastica crestina. Purtate in primele secole ale erei noastre de numerosi martiri si devenite calendaristice, Ilarie si Ilarion se ras-pindesc in toata Europa, primul fiind mai popular in apus, iar cel de-al doilea, in rasarit. Ajuns la popoarele slave vecine (ser. Ilarijon este atestat din 1233, Ilar din 1418, iar la slavii de rasarit Ilarion si Larion sint chiar mai vechi, sfirsitul sec. 10), numele patrund si in onomastica noastra. Cele mai vechi atestari in documentele tarii Romanesti le are Ilarion — egumen al manastirii Gozia de la 1478 si mitropolit la 1494; acelasi nume apare si in documentele moldovenesti din epoca lui Stefan cel Mare. Mai veche este forma Ilaris (intr-un text latin din Transilvania, unde este cunoscuta influenta romano-catolica, sec. 11 — 13). Dupa 1500 apar in documentele noastre si formele Larie, Larion etc. Dupa cum se vede, nici acest nume nu s-a bucurat de mare popularitate la noi, el fiind folosit ceva mai mult in citeva zone geografice restrinse. # Engl. Hilary, fr. Hi lai re, Lary, germ. Hilarius, Hilara, it. Dario, Ilar ion e, Ilaria, magh. Hilariusz, Ilarion, Hilaria, bg. Ilarion, rus. Ilarii, Ilarion, Ilaria etc. O Poetul Ilarie Voronca.

   !


 


 

Puteti cauta si alte nume si semnificatia lor :

        Ilie : Unul dintre cele mai frecvente si populare prenume romanesti, Ilie continua la noi un vechi nume ebr. Elijah(u), purtat de un cunoscut profet biblic, personaj ... :

          Inocentiu : Prenume putin folosit la noi, Inocentiu reproduce pe cale culta numele pers. lat. Innocentius, atestat in izvoarele latine din epoca crestina. Semnificatia numelui ...