Home            Semnificatia numelui           Generalitati          Nume de baieti   
        Nume de fete                    Istoria numelor            Alegerea numelui 


Semnificatia numelui Ghervase
 

   Foarte rar in epoca contemporana, Ghervase este un nume a carui* etimologie ramine inca nesigura, desi incercarile facute pina acum sint numeroase. Numele din limbile romanice apusene au la baza o forma lat. tirzie Gervasius, primul purtator al acestui nume fiind un martir din Milano, in jurul anului 300. Cea mai raspindita explicatie a numelui latinesc este aceea care il considera de origine germanica: ar fi vorba deci de un nume compus din ger- „lance" si -wasjan „a fi puternic" sau „a vesti" (alti specialisti propun ca etimon al partii finale, fie wisu „bun",, fie pe hwas, hwaz, „ascutit"; a fost emisa chiar ipoteza unei origini celtice, vasso-s „vasal"). in afara dificultatilor de natura lingvistica, originea germanica a numelui in discutie pare a fi serios pusa la indoiala din motive istorice si cronologice; pe buna dreptate, unii specialisti s-au intrebat daca este posibila aparitia la Milano, in anul 300, a unui nume* germanic. Analiza onomasticii din acea vreme pare sa dea un raspuns negativ la aceasta intrebare. Mai mult decit atit, sus-amintitul Gervasius ^ fost martirizat impreuna cu fratele sau geaman Protasius, al carui nume este de origine greaca si apare in izvoarele vechi grecesti (are la baza numeralul protos „primul"). in aceasta situatie mult mai verosimila pare originea greceasca a lui Gervasius (probabil un nume de tipul *Gervas, care ar putea fi apropiat de alte antroponime grecesti avind la baza vb. geruo „a celebra"). Numele apare si la popoarele slave (cele mai vechi atestari fiind ser. Gervasii, la 1243, si Gervasie, la 1347), ceea ce presupune existenta unei forme grecesti Gervasios. Cea mai veche forma atestata la noi este Ghervasiu, in documentele transilvanene din sec. 11 — 13 (este deci vorba de influenta latino-catolica). in tara Romaneasca si Moldova, formele Ghervase (cea mai frecventa), Ghervasaia, -Ghirvasa, Ghervasie, fem. Arvasia etc. apar prin intermediul limbilor slave din sud sau rasarit, ceva mai tirziu, dupa anul 1500 (Ghervasie, care apare intr-un document din tara Romaneasca in anul 1433, era numele unui preot, probabil grec de origine, de la manastirea Zografu, •de la muntele Athos). Raritate ca prenume, Ghervase este intilnit astazi mai mult ca nume de familie. # Fr. Gervais, fem. Gervaise, it. Gervasio, magh. Gyarfas, bg. Ghervazii, Ghervasii, rus. Ghervasii.

   !


 


 

Puteti cauta si alte nume si semnificatia lor :

        Gioconda : Prenume feminin nu prea frecvent, Gioconda este un imprumut recent, pe cale culta, din italiana. De origine latina, it. Giocdnda (mult mai frecvent astazi decit ... :

          Gisela : imprumut recent din onomastica occidentala (mai ales franceza si italiana), Gisela este un vechi nume de origine germanica atestat in izvoare inca din sec. 8, ...