Home            Semnificatia numelui           Generalitati          Nume de baieti   
        Nume de fete                    Istoria numelor            Alegerea numelui 


Semnificatia numelui Francisc
 

   Prenume modern, imprumutat din apus pe cale culta, Francisc, fem. Francisca pastreaza amintirea francilor, populatie din familia germanilor apuseni, care in sec. 5 —6 au cucerit aproape toata Galia formind statul franc, ajuns in timpul Garolingienilor mare imperiu. in latina tirzie era folosit adj. franciscus cu sensul „franc". in sec. 7, in Spania se folosea adj. franciscae pentru a desemna toporistele de razboi folosite de franci (in romaneste o astfel de secure e numita francisca). in vechea franceza, adj. devine franceis si este folosit j>entru a-i desemna pe franci (in cunoscuta epopee Chanson de Boland). in Infernul, Dante foloseste fran-ceschi (pluralul lui francesco) pentru a-i desemna pe francezi. in franceza sau italiana, adj. incepe sa fie folosit in sec. 10—11 si ca nume personal, la inceput cu valoarea de supranume (asa cum la noi sint astazi nume de familie Bulgarii, Rusu, Sirbu etc). Faima lui Francesco d'Assisi (1182 — 1226), sanctificat de biserica apuseana, precum si dezvoltarea miscarii franciscanilor (ordin religios fondat de acesta in 1204) au contribuit la rapida popularizare a numelui Franciscus, devenit frecvent in apus inca din sec 14. Cit priveste semnificatia originara a subst. franc, el este curent interpretat ca „liber, indraznet, impetuos, prompt etc." (adj. rom. franc „cinstit, loial, neascuns" corespunde fr. franc, it. franco, germ. frank). Vechiul adj. franceis, devenit apoi francois, era folosit in Franta si ca nume etnic si ca nume personal, separarea celor doua valori s-a facut destul de tirziu, cind Francois ramine numai personal, numele etnic fiind scris francais; diferentierea se produce si in italiana intre Francesco si etnicul francese. Desi Franscisc si Francisca sint la noi imprumuturi culte recente, onomastica romaneasca cunoaste o forma mult mai veche, Frincu (fost supranume devenit nume de familie), care are aceeasi origine si semnificatie ca si Francisc. Acest Frincu, atestat inca din sec. 15 (cu o bogata serie de derivate si variante: Fran-cea, Frince, Frinciuc, Frincoaie, Frinculea, Frangu, Frangulea, Freng, Fringota, Fringhiul, Fringhis etc.) are la baza cuvintul frinc, denumire generica pentru populatiile romanice din Occident (francezi, italieni; Gaspar-Voda, italian de' origine, era supranumit „frinc"). Cuvintul romanesc reproduce, printr-un intermediar slav, gr. frangos, atestat in Bizant inca din sec. 6, cind frangoi desemna, in mod vag, un popor din Italia, din apropierea Alpilor, de-abia in sec. 10 fiind atestata semnificatia „francez". Sensul evolueaza si se extinde mai ales dupa Cruciade si dupa formarea, in Bizant, in 1204, a unui Imperiu latin, in care majoritatea demnitarilor erau francezi si italieni. Germ. Franz sau magh. Ferene au influentat si ele onomastica noastra care inregistreaza formele Frant, Frente, Fercu, Rentea, Freanta, Ferent etc. # Engl. Francis, Franny, Frank, Franklin, Fanny, fr. Francois, fem. Francoise, Franc, Francis, germ. Frank, Franka, Franz [frant], Franziskus, Franziska (pron. frantisca, cu hipoc. Franzi, Fanny, Zissi etc), it., sp. Francesco, Francesca, bg. Frango, Franko, Frantiska, pol Franciszek, magh. Fran-ciska, Fanny, Ferene [ferent] etc.; in toponimie France (Franta), Frank-fort (oras in S.U.A.), Frankfurt pe Main (oras in R.F.G.), Frankfurt pe Oder (oras in R.D.G.) etc. O Dintre foarte multi purtatori celebri ai nu- melor in discutie ii amintim pe Francisc I, rege al Frantei, Franz Joseph /, imparat al Austriei si rege al Ungariei din dinastia Habsburgilor, Fran-cesco d'Assisi, teolog si poet italian, poetul renascentist portughez Fran-cesco Sa de Miranda, filozoful englez Francis Bacon etc. ? Din literatura este binecunoscuta tragedia lui Gabriele d'Annunzio, Francesca da Rimini.

   !


 


 

Puteti cauta si alte nume si semnificatia lor :

        Fulvia : Prenumele feminin Fulvia (mase. Fulviu este extrem de rar) reproduce pe cale culta un vechi nume gentilic roman Fulvia. in mod curent, Fulvius, Fulvia sint apropiate ... :

          Gabriela-Gabriel : Prenumele feminin Fulvia (mase. Fulviu este extrem de rar) reproduce pe cale culta un vechi nume gentilic roman Fulvia. in mod curent, Fulvius, Fulvia sint apropiate ...