Home            Semnificatia numelui           Generalitati          Nume de baieti   
        Nume de fete                    Istoria numelor            Alegerea numelui 


Semnificatia numelui Despina
 

   Reluat din istorie de aproape un secol, prenumele fem. Despina este strins inrudit cu subst. despot, despotism, despotie, sau cu numele pers. Despot (supranume al domnului Moldovei Ioan Iacob Eraclid care pretinde ca se trage din neamul despotilor din Samos). in greaca veche despotes (format probabil din *dems-, inrudit cu lat. domus, v. sl. domu etc. „casa") insemna initial „stapin al casei" si de-abia mai tirziu a inceput sa desemneze pe conducatorul cu puteri nelimitate. De la despotes, cu suf. -nia se formeaza *despotnia, devenit despoina *stapina, doamna"; pronuntat in greaca moderna despina si folosit mai ales pentru sotia si fiica unui despot, cuvintul intra in romana, unde i se schimba accentuarea. insotind la inceput numele personale feminine (Despina Milita, sotia lui Neagoe Basarab, Despina Calea, soacra lui Matei Basarab etc), Despina, al carui sens nu mai era cunoscut, incepe sa fie folosit independent, ca nume de persoana. Avind in vedere ca Despina este si nume calendaristic, prezenta lui in onomastica noastra poate fi explicata si fara a mai apela la faza intermediara de substantiv comun. in acest sens pledeaza formele Daspina (atestata in documentele tarii Romanesti de la jumatatea sec 16), Dos-pina, Odespa, Despa care probabil nu sint straine de influenta slava.

   !


 


 

Puteti cauta si alte nume si semnificatia lor :

        Dezideriu : Atestat destul de tirziu, in epoca imperiala, numele pers. lat. Desiderius este o creatie cu valoare adjectivala din subst. desiderium „dorinta" (desiderare „a ... :

          Diana : Prenume feminin modern si destul de frecvent astazi Diana apare in onomastica noastra din secolul trecut ca un imprumut direct si pe cale culta din mitologia romana. ...