Home            Semnificatia numelui           Generalitati          Nume de baieti   
        Nume de fete                    Istoria numelor            Alegerea numelui 


Semnificatia numelui Cristina
 

   Prenumele feminin Cristina, foarte frecvent astazi in onomastica europeana, reproduce lat. Christina mase. Christinus, ambele atestate inca din sec. 4 e.n. La origine derivate cu suf. -inus, -ina de la Christus, numele in discutie sint paralele lui > Cristian, Cristiana, dar spre deosebire de acestea, care multa vreme au fost folosite numai cu valoare de substantive comune, Christinus si Christina sint de la inceput specializate ca nume personale. Semnificatia crestina clara explica de ce numele sint atestate numai dupa anul 325, cind imparatul Constantin cel Mare intruneste la Niceea prima adunare ecumenica a crestinilor de dupa decretarea tolerantei religioase (edictul de la 313 i.e.n.). Devenit nume calendaristic si pastrind mai ales amintirea unei martire din perioada imparatului Dio-cletian, Cristina se raspindeste in onomastica tuturor popoarelor europene (la popoarele slave vecine care au preluat numele din greaca, forma este Hristina, asa cum apare, de ex., in pomelnicul de la Horodiste din 1484). Carstina, Crastina si mase. Cirstin, atestate in vechile noastre documente, tradeaza influenta slava in ceea ce priveste tratamentul lui -r-, pe cita vreme actualul Cristina (Cristin mult mai rar din cauza concurentei lui Cristian), scris uneori si Christina, este identic cu forma din latina si limbile moderne din apusul Europei. Ca hipocoristice apar: Crista, Tina, Cristi (folosit astazi si pentru feminin). t Engl. Christina, fr. Christine, it. Cristina, germ. Eristine, magh. Erisztina, Eriszta, bg. Hristina, Eristina.

   !


 


 

Puteti cauta si alte nume si semnificatia lor :

        Cristofor : Nu prea frecvent in onomastica noastra actuala, Cristofor corespunde numelui pers. Christophords, formatie greceasca tirzie si specific crestina din Christos (> ... :

          Cynthia : Prenume feminin rar folosit la noi, imprumutat in ultima suta de ani pe cale culta, Cynthia corespunde numelui pers. gr. Kyntkia, folosit numai pentru zeita Artemis ...