Home            Semnificatia numelui           Generalitati          Nume de baieti   
        Nume de fete                    Istoria numelor            Alegerea numelui 


Semnificatia numelui Cristian
 

   Prenume frecvente in epoca noastra, Cristian si Cristiana reproduc numele pers. lat. Christianus, Christiana, la origine adjective derivate de la Christus, prin care erau desemnati adeptii noii religii. Numele Christos (de la vb. chriein „a unge") este de origine greaca si apare in Septuaginta ca o traducere a termenului ebr. mashVha „uns", cunoscut si in romana sub forma Mesia. Desemnat prin Iisus zis Mesia, in greaca, necunos-cindu-se exact valoarea elementelor acestei expresii, Mesia, tradus prin Christos, a fost considerat al doilea nume propriu al lui Iisus si folosit ca atare. Forma Christus, preluata de romani, va fi baza de derivare a lui christianus (paralelul gr. christianos, imprumutat de slavi; rom. crestin continua forma latineasca), cuvint folosit pentru prima oara probabil in jurul anului 43 e.n., la Antiohia si atestat doar de trei ori in textele N.T. in inscriptiile latine din sec. 3—4, christianus era un cuvint comun care, fie inlocuia numele persoanei, fie il insotea pe acesta in mod obligatoriu. Secret la inceput, din cauza persecutiilor religioase, Christianus apare cu valoare de nume personal distinctiv mai tirziu, cind crestinismul devenit religie oficiala, in timpul lui Constantin cel Mare, avea deja cristalizat un bogat inventar de nume. in cele din urma insusi Hristos incepe sa fie folosit ca nume personal obisnuit, foarte rar in apusul Europei (aici apare insa Iisus, obisnuit in Spania, sub forma Jesus) dar destul de frecvent in sud-estul Europei (de ex. bg. Hristo). La romani, Cristian este un vechi prenume, formele sub care apare in cele dintii documente putind fi probabil de origine latina, dar modificate sub influenta slava in ceea ce priveste tratamentul consoanei -r-. Multimea derivatelor, frecventa ridicata si prezenta in toponimie sint dovezi ale vechimii si raspindirii numelui pe teritoriul nostru. Iata in continuare unele forme pe care le foloseau in trecut romanii pentru actualele Cristian si Cristiana (hipoc. frecvent Cristi) de origine culta: Cirstian (atestare in 1389; pina la 1500, in documentele tarii Romanesti apar noua persoane cu acest nume, din medii sociale diferite), Cirstiana (intr-un act din 1500); Carstea, Crastea, Cirstea, Cristea sint forme uneori doar grafice ale lui Cristea (atestat din anul 1415 si purtat in documentele de pina la 1500 de 11 persoane); Hristea, Hristan — forme slave de origine greceasca; Cristache, Cristei, Cirstici, Cirstila, Cirstocea, Bista, Bistea, Bistel, Bistica ete#Engl., germ. Christian, fr. Chrestien, Chretien, (lui st ian, Christiane, it. Cristian, Cristiana, magh. Erisztian, Keresztely, bg., rus., ser. Hristian, Hristiana etc. O Poetul Johann Christian Friedrich Holderlin, scriitorul danez Hans Christian Andersen, compozitorul norvegian Christian Sinding etc.

   !


 


 

Puteti cauta si alte nume si semnificatia lor :

        Cristina : Prenumele feminin Cristina, foarte frecvent astazi in onomastica europeana, reproduce lat. Christina — mase. Christinus, ambele atestate inca din sec. 4 e.n. La ... :

          Cristofor : Nu prea frecvent in onomastica noastra actuala, Cristofor corespunde numelui pers. Christophords, formatie greceasca tirzie si specific crestina din Christos (—> ...