Home            Semnificatia numelui           Generalitati          Nume de baieti   
        Nume de fete                    Istoria numelor            Alegerea numelui 


Semnificatia numelui Clement
 

   Cognomen masculin sau feminin cunoscut in izvoare inca din primii ani ai erei noastre (dar cu siguranta mai vechi decit primele atestari), lat. Clemens, gen. Clementis, are semnificatie clara pentru vorbitorii limbii romane, intrucit numele personal corespunde adj. clemens, clementis, prezent in limba romana sub forma unui neologism de origine apuseana clement, „iertator, indulgent, indurator, milos, blind" (substantivul corespunzator este clementa). Daca forma si sensul cuvintului care sta la baza numelui personal ne'sint cunoscute, etimologia lat. elemens este inca nesigura. Singurele presupuneri care se pot face sint apropierea de substantivul mens, mentis „minte" (chiar romanii il considerau un compus al acestui cuvint) si opozitia cu vehemens, vehementis, rom. „vehement", probabil tot un compus al lui mens. Ca nume personal, datorita semnificatiei sale, Clemens se raspindeste printre crestini, fiind inregistrat destul de frecvent in inscriptii. Purtat de un discipol al sfintilor Petru si Pavel, exilat de imparatul'Traian, apoi de mai multi papi, Clement pare a fi destul de frecvent in apusul Europei. Intrat si in greaca sub forma Klemens, Klementos, numele patrunde in slava si de aici, in onomastica romaneasca. Atestat in Ucraina inca de la 1441, Climentie apare la noi, mai intii in Moldova si Muntenia, prin sec. 17 (Clim, Clima, Cliinu sint hipoc. frecvente pentru Clement in documentele noastre — pe baza lor este format numele satului Climesti, Climescu, nume de familie etc). Daca Clement si Clementa sint rare astazi ca prenume, mult mai frecvente si moderne sint derivatele Clementin, Clementina, corespunzatoare cognomenelor latine Clementinus, Clementina (bine atestate in inscriptiile crestine incepind cu sec. 3 e.n.). Pastrate in onomastica apuseana (Clementin este chiar numele unui sfint obscur) numele ajung si la noi, pe cale culta, ca imprumuturi recente. Tot imprumut recent este si Clemansa (probabil din fr. Clemence). # Fr. Clement, Clementin, Clementine, Clemence, it. Clemente, Clementa, Clementina, bg., rus. Kliment, Klim etc, pol. Klementyna, magh. Kelemen, Klementina, Klemencia etc. O Titus Flavius Clemens sau Clement Alexandrinul, filozof idealist si .teolog, cunoscutul poet renascentist francez Clement Marot etc.

   !


 


 

Puteti cauta si alte nume si semnificatia lor :

        Cleopatra : Celebra regina a Egiptului si eroina unor cunoscute capodopere ale literaturii universale, Cleopatra, purta un nume de origine greceasca. Vechile izvoare grecesti ... :

          Clotilda : Prenume feminin de origine germanica, Clotilda este atestat documentar inca din sec. 5 sub forma Chlotichilda. Prin ulterioarele Clodehildis, Chlo-thildis si Clothildis ...