Home            Semnificatia numelui           Generalitati          Nume de baieti   
        Nume de fete                    Istoria numelor            Alegerea numelui 


Semnificatia numelui Belizarie
 

   Prenumele masculin Belizarie, rar in epoca contemporana, pare a fi singurul nume de origine tracica care apare in onomastica noastra (in ultima vreme i se adauga si Decebal). Trebuie sa atragem insa imediat atentia asupra faptului ca nu este vorba de o mostenire din fondul lingvistic autohton preroman, ci doar de un imprumut nu mai vechi de sec. 17. incadrata in familia limbilor indo-europene, limba traca, disparuta la finele epocii antice, este cunoscuta astazi numai din resturi disparate (cuvinte comune izolate, nume proprii si citeva fraze din inscriptiile frigiene). Printre numele proprii tracice apare si acest Belisarius (forma latina) sau Belisarios (forma greaca), numele unui distins general bizantin (c. 505—565) din timpul lui Iustinian, invingatorul vandalilor si al ostro-gotilor. Generalul bizatin nu este de fapt singurul trac celebru, el face parte dintr-o lunga serie de mari personalitati de origine tracica care au avut un rol deosebit in lumea elenistica si' romana: Spartacus, Maxi-minus Thrax, Claudiu al II-lea, Liciniu, Iulian Apostatul, Marcian, Vita-lian, Iustin, Iustinian etc. Filologii care s-au ocupat de studiul limbii trace sint de acord ca Belisar- este un nume compus, bimembru, divergentele intre specialisti aparind numai in ceea ce priveste explicarea elementelor componente. Elementul secundar, -saro, -sarios apare si in alte nume proprii: Sarula, Sarbalos, Saratokos (-> si Basarab). El a fost interpretat ca avind sensul de „lance" (apropiat de vechiul indian caru), „cap" (prin comparatie cu avesticul saro, vechiul indian giras si gr. kara) sau a fost incadrat in familia unei posibile radacini *K'er „a creste, a face sa creasca, a hrani" (alaturi de cuvintele armene ser „descendenta, rasa, neam", serem „nasc", serim„ sint procreat, descind din, cred", serm „sa-minta", gr. koros „vlastar, copil", lat. ceres, procerus, creo, cresco etc). Din ratiuni fonetice si semantice, uluma solutie pare cea mai plauzibila. Formele mai vechi atestate la noi, Velisarie, Velisarea, Valisari, Velisar, sint cu siguranta datorate influentei neogrecesti, pe cind actualele Beli-zarie, Belisarie sau Belisar reprezinta imprumuturi recente culte din istoria bizantina.

   !


 


 

Puteti cauta si alte nume si semnificatia lor :

        Benedict : Prenumele mase. Benedict — corespondentul fem. Benedicta nu pare folosit la noi — reproduce cognomenul lat. Benedictus, atestat sporadic si in epoca precrestina. ... :

          Beniamin : Putin folosit in onomastica noastra contemporana, Beniamin reproduce un vechi nume ebr. Benyamin, atestat in V.T. Numele a fost purtat de ultimul si cel mai iubit ...