Home            Semnificatia numelui           Generalitati          Nume de baieti   
        Nume de fete                    Istoria numelor            Alegerea numelui 


Semnificatia numelui Armand
 

   Prenume masculin aparut in onomastica noastra din a doua jumatate a secolului trecut, putin frecvent astazi, Armand este un imprumut cult din apusul Europei. Specialistii sint de acord cu originea germanica a numelui si chiar cu faptul ca elementul secundar al compusului originar este radicalul -mann-dl carui sens era „fiinta umana" si mai tirziu „barbat, adult, sot etc." (cuvint de origine indo-europeana din aceeasi familie cu sanscr. manu- „om, omenire" sau v. sl. monji din care provine rus. muj „sot"). Pareri diferite exista numai in privinta primului element de compunere, care ar putea fi hari- sau hart-; cel dintii are la baza cuvintul germanic comun *harjaz „armata" (inrudit cu gr. koiranos „comandant militar"), iar al doilea pe *harthus, (inrudit cu gr. kratis „tare, puternic", -kratia „putere" — din aristocratie, democratie). in sec. 7 este atestata in Franta forma Hariman, iar mai tirziu Hermant (in celebrele Chansons de geste) si chiar Armant, in sud (-man din numele germanice a devenit in franceza veche -mand). Din Franta, unde este foarte frecvent, numele se raspindeste in Europa mai ales in epoca contemporana. Se pare totusi ca Armand a fost cunoscut (dar nu si folosit) inca din sec. 17, documentele muntenesti atestind existenta, in 1628, a unui comis cu acest nume. Q Fr. Armand, Harmand, it. Ar-mando, fem. Armanda si Armandina, bg. Armand etc. ? Armand Duval, personajul binecunoscutei Dame cu camelii de Al. Dumas-fiul.

   !


 


 

Puteti cauta si alte nume si semnificatia lor :

        Arsenie : Prenume putin folosit astazi (mai frecvent pare fem. Arsenia), Arsenie reproduce un nume pers. gr. Arsenios, formatie tirzie si rara in sursele grecesti, redat ... :

          Artemie : Prenumele Artemie si Artemia (ceva mai frecvent decit masculinul) reproduc numele pers. gr. Artemios si Artemia, atestate numai in epoca greco-romana si preluate ...